About us

About Kupedo
Kupedo bv, a family firm founded in 1974, serves a broad international spectrum of customers, ranging from industry, inland shipping and sea-going vessels of up to 3000 tons. We supply technical parts and engines new, reconditioned and used. Service, repairs, replacement and maintenance of propulsion and technical systems are our daily work.

We are also very used to dealing with pleasure craft; we can lift vessels of up to 40 tons out of the water and perform all required work for you engine maintenance, repairs to polyester and steel ships, stainless steel welding and burnishing work, etc. In the near future, we hope to be able to bring ships of up to 40 tons into a covered facility in order to be able to maintain and paint them there 12 months per year.

Over Kupedo
Handelsonderneming Kupedo bv, een familiebedrijf, opgericht in 1974, Wij bedienen een internationaal breed spectrum aan klanten, vari‘rend van de industrie tot binnenvaart en zeegaande vaartuigen tot en met 3000 ton. Wij zijn een leverancier van technische onderdelen en motoren, zowel nieuw, als gereviseerd of gebruikt. Services, reparaties, vervanging en onderhoud aan voortstuwings- en technische installaties zijn voor ons dagelijks werk.

Ook pleziervaart heeft voor ons weinig geheimen, wij kunnen alle voorkomende werkzaamheden voor u verrichten; onderhoud aan uw motoren, reparatie aan polyester en stalen schepen, r.v.s -las en polijstwerk, etc.

Sur Kupedo
L’entreprise commerciale Kupedo bv, une entreprise familiale, &eacte;tablie en 1974, sert une gamme internationale des clients, allant de l’industrie, la navigation fluviale et les bateaux navigants jusqu’à 3000 tonnes. Nous sommes un fournisseur de pices techniques et de moteurs, neufs, révisés ou usagés. Services, réparations, remplacement et entretien de propulsion et des installations techniques sont notre métier quotidien.

Également la navigation de plaisance a peu de secrets pour nous, nous pouvons mettre jusqu’à 40 tonnes sur la rive et réaliser tous les travaux communs pour vous, entretien de vos moteurs, réparation de polyester et des navires en acier, soudage et polissage en acier inoxydable, etc. Dans un futur proche, nous espérons mettre des navires de jusqu’à 40 tonnes en l’intérieur pour entretenir et peindre des navires 12 mois par an.

Sobre Kupedo
La empresa comercial Kupedo bv, una empresa familiar fundada en 1974, sirve a un amplio espectro de clientes internacionales, variando desde la industria a la navegación fluvial y buques de navegación marítima de hasta 3000 toneladas. Somos una proveedora de accesorios técnicos y motores nuevos y revisados o usados. Los servicios, reparaciones, recambio y mantenimiento de instalaciones propulsoras y técnicas constituyen nuestro trabajo de cada día.

También la navegación de placer tiene para nosotros pocos secretos, podemos izar a tierra hasta 40 toneladas y realizar para usted todos los trabajos necesarios, el mantenimiento de sus motores, reparaciones de barcos de poliéster y acero, soldadura de acero inoxidable y operaciones de pulido etc. Esperamos poder poner en un futuro próximo 40 toneladas a cubierto para realizar allí el mantenimiento y la pintura de barcos durante 12 meses al año.